PELLETS OCH BRIKETTER FRÅN ABT

Träspån från hyvling och kapning är restprodukter från ABT:s tillverkning med stort värde. ABT vidareförädlar spånet till briketter och pellets för eldning och även, när det gäller pellets, till stallströ.

Pellets med högt miljövärde

ABT tillverkar pellets av det sågspån som är en restprodukt från den övriga tillverkningen. Det är en ren skogsråvara som är miljömässigt optimal på det sättet att råvaran är redan behandlad och framkörd. Miljöpåverkan blir minimal när man räknar på hela processen för detta förstklassiga biobränsle. Det är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Den koldioxid som släpps ut vid eldning, tas upp av den skog som växer sedan i de nya planteringarna.

Eldningspellets har högt energivärde och ger minimalt med aska vid eldning. Med automatisk frammatning blir hanteringen enkel och smidig för brukaren. ABT tillverkar pellets för lokala kunder och för distribution till andra återförsäljare.

Elda med briketter

Eldningsbriketter har några fördelar när man jämför att elda med vanlig ved. Det sammanpressade spånet blir mer kompakt än ved och brinner därför också längre. Eldar man i en vanlig kamin eller eldningspanna behöver man inte mata elden med nytt bränsle lika ofta med briketter, som med ved.

ABT gör briketter av det såg- och kutterspån som är restprodukter i vår övriga tillverkning. Det gör eldningsbriketter till ett mycket miljövänligt alternativ när man räknar på hela tillverkningsprocessen. Våra briketter har en diameter på 60/75 mm. Vi tillsätter inte bindemedel utan använder ligninet som redan finns naturligt i träet.

1 ton briketter motsvarar cirka 4,5 kubikmeter ved eller 0,5 kubikmeter eldningsolja.

Pellets från ABT i Broaryd.