PELLETS FRÅN ABT

Träspån från hyvling och kapning är restprodukter från ABT:s tillverkning med stort värde. ABT vidareförädlar spånet till pellets för eldning och stallströ.

Pellets med högt miljövärde

ABT tillverkar pellets av det sågspån som är en restprodukt från den övriga tillverkningen. Det är en ren skogsråvara som är miljömässigt optimal på det sättet att råvaran är redan behandlad och framkörd. Miljöpåverkan blir minimal när man räknar på hela processen för detta förstklassiga biobränsle. Det är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Den koldioxid som släpps ut vid eldning, tas upp av den skog som växer sedan i de nya planteringarna.

Eldningspellets har högt energivärde och ger minimalt med aska vid eldning. Med automatisk frammatning blir hanteringen enkel och smidig för brukaren. ABT tillverkar pellets för lokala kunder och för distribution till andra återförsäljare.

Pellets från ABT i Broaryd.