LASTPALLAR SOM SERVICE

Utöver den egna tillverkningen av pallkragar tillhandahåller ABT även lastpallar, som service till kunder som vill ha helhetslösningar.

Hela och halva lastpallar

Lastpallar som vi känner dem idag är en svensk uppfinning, kan man säga. Den utvecklades under 1940-talet ur SJ:s (Statens Järnvägar) behov av standardiserade mått i godshanteringen. Därför kom den först att heta SJ-pallen. Under 1950-talet blev SJ-pallen antagen som standardmått för hela Europa. Därefter har den kommit att kallas Europapallen, eller EUR-pall/EPAL.

ABT tillverkar pallar i mindre omfattning, men har ett antal olika pallar i försäljningssortimentet. Alla pallar vi säljer är värmebehandlade och godkända enligt ISPM15.

  • Ny EUR-pall, 1200×800 mm. ISPM 15-godkänd.
  • Ny Halvpall, 800×600 mm. ISPM 15-godkänd.
  • Ny Lastpall, 1600×800 mm. ISPM 15-godkänd.
  • Ny Lastpall, 2000×800 mm. ISPM 15-godkänd.
  • Ny Lastpall, 3000×800. ISPM 15-godkänd.
Lastpallar